A study on the role of herbivorous zooplankton community as primary consumers of phytoplankton in Dutch lakes

R.D. Gulati

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1202-1210
  TijdschriftVerhandlungen Internationale Vereinigung für Theoretische und Angewandte Limnologie
  Volume19
  StatusGepubliceerd - 1975

  Citeer dit