A survey of Cylindrocladium on Eucalyptus cuttings in South Africa

L. Lombard, J. Roux, T.A. Coutinho, P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  TijdschriftSouth African Journal of Science
  Volume98
  StatusGepubliceerd - 2002

  Citeer dit