A switch from noncanonical to canonical Wnt signaling stops neuroblast migration through a Slt-Robo and RGA-9b/ARHGAP-dependent mechanism

Lorenzo Rella, Euclides E Fernandes Póvoa, Jonas Mars, Annabel L P Ebbing, Luc Schoppink, Marco C Betist, Hendrik C Korswagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A switch from noncanonical to canonical Wnt signaling stops neuroblast migration through a Slt-Robo and RGA-9b/ARHGAP-dependent mechanism'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences