A SYBR Green qPCR assay for specific detection of Colletotrichum ocimi, which causes black spot of basil

Ilaria MARTINO, Pedro Willem CROUS, Angelo GARIBALDI, Maria Lodovica GULLINO, Vladimiro GUARNACCIA

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)405-413
Aantal pagina's9
TijdschriftPhytopathologia Mediterranea
Volume61
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 sep. 2022

Citeer dit