A systematic genome-wide analysis of zebrafish protein-coding gene function

R.N. Kettleborough, E.M. Busch-Nentwich, S.A. Harvey, C.M. Dooley, E. de Bruijn, F. van Eeden, I. Sealy, R.J. White, C. Herd, I.J. Nijman, F. Fenyes, S. Mehroke, C. Scahill, R. Gibbons, N. Wali, S. Carruthers, A. Hall, J. Yen, E. Cuppen, D.L. Stemple

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A systematic genome-wide analysis of zebrafish protein-coding gene function'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences