A systematic review of fMRI neurofeedback reporting and effects in clinical populations

Anita Tursic, Judith Eck, Michael Lührs, David E J Linden, Rainer Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Citaten (Scopus)
232 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A systematic review of fMRI neurofeedback reporting and effects in clinical populations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences