A tale of two cities: geographical trends in blunt force injury deaths in Port Elizabeth and Pretoria. Paper presentation

A. Davids, J.K.S. van Ginneken

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelBijdrage aan conferentie proceedingsWetenschappelijk

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelInternational Safe Community Conference (ISCC), Falun, Sweden, 6-9 September 2011
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit