A Tale of Two Cities: The Tenants' Strikes of 1907-1908 in Buenos Aires and New York. Exploring the Global Historical Roots of Tenants' Organization

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

29 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Tale of Two Cities: The Tenants' Strikes of 1907-1908 in Buenos Aires and New York. Exploring the Global Historical Roots of Tenants' Organization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences