‘A Tale of Two Johannas: Gatekeeping, Mobilities, and Marriage in Cochin and Amsterdam.’

Alexander Geelen, Bob Pierik

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)131-140
Aantal pagina's9
TijdschriftEarly Modern Women: An Interdisciplinary Journal
Volume14
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit