A taxonomic and phylogenetic revision of Penicillium section Aspergilloides

J. Houbraken, Cobus Visagie, M. Meijer, J. C. Frisvad, P. E. Busby, J. I. Pitt, K. A. Seifert, G. Louis-Seize, R. Demirel, N. Yilmaz, K. Jacobs, M. Christensen, R. A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  71 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)373-451
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 2014

  Citeer dit