A taxonomic reassessment of Phyllachora proteae, a leaf pathogen of Proteaceae

S. Denman, P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)510-516
  TijdschriftMycologia
  Volume91
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit