A taxonomic reassessment of Phyllachora proteae, a leaf pathogen of Proteaceae

S. Denman, P.W. Crous, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1998

    Citeer dit