A taxonomic review of Penicillium section Charlesia

Bing-Da Sun, Cobus M. Visagie, Amanda Juan Chen, Jos Houbraken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1383-1397
TijdschriftMycological Progress
Volume20
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2021

Citeer dit