A test of a model for planktivorous filter feeding by bream Abramis brama

E.H.R.R. Lammens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)289-296
  TijdschriftEnvironmental Biology of Fishes
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit