A test-retest reliability analysis of diffusion measures of white matter tracts relevant for cognitive control

W Boekel, B U Forstmann, M C Keuken

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

27 Citaten (Scopus)
274 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A test-retest reliability analysis of diffusion measures of white matter tracts relevant for cognitive control'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences