A Threatening Geography: Forced Displacement and Convict Labour in Western Siberia, 1879-1963

Zhanna Popova

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Universiteit van Amsterdam (UvA)
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Linden, Marcel, Promotor
Datum van toekenning05 sep. 2019
StatusGepubliceerd - 05 sep. 2019

Citeer dit