A transgenic mouse model for "lipid hang-up", or why pathologists need to be involved in genetically engineered mouse modelling

G.J.A. Offerhaus, A.N.A. Milne, I.M. Oving, M.E. van Gijn, R.H. Hruban, H. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1739-1740
Aantal pagina's1739
TijdschriftGut
Volume57
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit