A transient receptor potential-like channel mediates synaptic transmission in rod bipolar cells.

Y. Shen, J.A. Heimel, M. Kamermans, N.S. Peachey, R.G. Gregg, S. Nawy

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6088-6093
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume29
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit