A tribute to Maria Rosa Miracle

Antonio Camacho (Co-auteur), S. S. S. Sarma, Claudia Ricci, Ramesh D. Gulati

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

164 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)I-IX
TijdschriftLimnetica
Volume38
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit