A tritrophic approach to the preference–performance hypothesis involving an exotic and a native plant

T. Fortuna, J. Woelke, C.A. Hordijk, J. Jansen, Nicole M. van Dam, L.E.M. Vet, J.A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A tritrophic approach to the preference–performance hypothesis involving an exotic and a native plant'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology