A two-parameter hazard function to describe age patterns of mortality in ancient Northwestern Europe

H.J.P. La Poutré, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
Aantal pagina's21
TijdschriftGenus
Volume77
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 21 jul. 2021

Citeer dit