A unified selection signal for attention and reward in primary visual cortex.

L. Stanisor, C. Van der Togt, C.M. Pennartz, P.R. Roelfsema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9136-9141
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume110
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit