A Unifying Theory of Branching Morphogenesis

Edouard Hannezo, Colinda L G J Scheele, Mohammad Moad, Nicholas Drogo, Rakesh Heer, Rosemary V Sampogna, Jacco van Rheenen, Benjamin D Simons

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Unifying Theory of Branching Morphogenesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemical Compounds

Medicine & Life Sciences