A variable-response model for parasitoid foraging behaviour

L.E.M. Vet, W.J. Lewis, D.R. Papaj, J.C. Van Lenteren

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A variable-response model for parasitoid foraging behaviour'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology