A versatile genome-scale PCR-based pipeline for high-definition DNA FISH

M. Bienko, N. Crosetto, L. Teytelman, S. Klemm, S. Itzkovitz, A. van Oudenaarden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We developed a cost-effective genome-scale PCR-based method for high-definition DNA FISH (HD-FISH). We visualized gene loci with diffraction-limited resolution, chromosomes as spot clusters and single genes together with transcripts by combining HD-FISH with single-molecule RNA FISH. We provide a database of over 4.3 million primer pairs targeting the human and mouse genomes that is readily usable for rapid and flexible generation of probes.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)122-124
TijdschriftNature Methods
Volume10
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A versatile genome-scale PCR-based pipeline for high-definition DNA FISH'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit