A View of the Occupational Structure in Imperial and Republican China (1640–1952)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

246 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A View of the Occupational Structure in Imperial and Republican China (1640–1952)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Business & Economics