A vision of 14 T MR for fundamental and clinical science

Steve Bates, Serge O Dumoulin, Paul J M Folkers, Elia Formisano, Rainer Goebel, Aidin Haghnejad, Rick C Helmich, Dennis Klomp, Anja G van der Kolk, Yi Li, Aart Nederveen, David G Norris, Natalia Petridou, Stefan Roell, Tom W J Scheenen, Menno M Schoonheim, Ingmar Voogt, Andrew Webb

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
57 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A vision of 14 T MR for fundamental and clinical science'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences