A world-wide analysis of reduced sensitivity to DMI fungicides in the banana pathogen Pseudocercospora fijiensis

Pablo Chong, Josué Ngando Essoh, Rafael E Arango Isaza, Paul Keizer, Ioannis Stergiopoulos, Michael F Seidl, Mauricio Guzman, Jorge Sandoval, Paul E Verweij, Gabriel Scalliet, Helge Sierotzski, Luc de Lapeyre de Bellaire, Pedro W Crous, Jean Carlier, Sandrine Cros, Harold J G Meijer, Esther Lilia Peralta, Gert H J Kema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A world-wide analysis of reduced sensitivity to DMI fungicides in the banana pathogen Pseudocercospora fijiensis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences