A zebrafish model of dyskeratosis congenita reveals hematopoietic stem cell formation failure resulting from ribosomal protein-mediated p53 stabilization

T.C. Pereboom, L.J. van Weele, A. Bondt, A.W. MacInnes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

327 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A zebrafish model of dyskeratosis congenita reveals hematopoietic stem cell formation failure resulting from ribosomal protein-mediated p53 stabilization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds