Aandacht voor wonder van Garabandál opgeklopt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)9
TijdschriftNRC Handelsblad
Nummer van het tijdschrift10 april
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit