Aanjagers van de Friese kenniseconomie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

138 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)22-25
Aantal pagina's4
TijdschriftHistorisch Tijdschrift Fryslân
Volume22
Nummer van het tijdschrift5
StatusGepubliceerd - sep 2016

Citeer dit