Aankondiging van Werken, werken, werken! fan Ineke Strouken (red.)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

35 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)85-86
Aantal pagina's2
TijdschriftIt Beaken
Volume69
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit