Aards geluk. Nederlanders en hun spullen [Review of: A. Schuurman (1997) Aards geluk. Nederlanders en hun spullen, 1550-1850]

H.C. Dibbits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

304 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)3
TijdschriftNEHA-bulletin
Volume12
Nummer van het tijdschrift(2)
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit