AAV-CRB2 protects against vision loss in an inducible CRB1 retinitis pigmentosa mouse model

Thilo M. Buck, Rogier M. Vos, C. Henrique Alves, Jan Wijnholds*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AAV-CRB2 protects against vision loss in an inducible CRB1 retinitis pigmentosa mouse model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences