AAV-mediated expression of CNTF promotes long-term survival and regeneration of adult rat retinal ganglion cells

Simone G Leaver, Qi Cui, Giles W Plant, A. Arulpragasam, S Hisheh, J Verhaagen, Alan R Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

243 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AAV-mediated expression of CNTF promotes long-term survival and regeneration of adult rat retinal ganglion cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences