AAV-mediated gene augmentation therapy of CRB1 patient-derived retinal organoids restores the histological and transcriptional retinal phenotype

Nanda Boon, Xuefei Lu, Charlotte A Andriessen, Ioannis Moustakas, Thilo M Buck, Christian Freund, Christiaan H Arendzen, Stefan Böhringer, Jan Wijnholds, Hailiang Mei

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

13 Citaten (Scopus)
67 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AAV-mediated gene augmentation therapy of CRB1 patient-derived retinal organoids restores the histological and transcriptional retinal phenotype'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds