AAV vector-mediated secretion of chondroitinase provides a sensitive tracer for axonal arborisations

João Nuno Alves, Elizabeth M Muir, Melissa R Andrews, Anneliese Ward, Nicholas Michelmore, Debayan Dasgupta, J. Verhaagen, E. Moloney, Roger J Keynes, James W Fawcett, John H Rogers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'AAV vector-mediated secretion of chondroitinase provides a sensitive tracer for axonal arborisations'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences