Abcc6 deficiency causes increased infarct size and apoptosis in a mouse cardiac ischemia-reperfusion model.

I.N. Mungrue, P. Zhao, Y. Yao, H. Meng, C. Rau, J.V. Havel, T.G.M.F. Gorgels, A.A.B. Bergen, W.R. Maclellan, T.A. Drake, K.I. Bostrom, A.J. Lusis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2806-2812
TijdschriftArtheriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology
Volume31
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit