Abcc6 deficiency in mice leads to altered ABC transporter gene expression in metabolic active tissues

Bettina Ibold, Isabel Faust, Janina Tiemann, Theo G M F Gorgels, Arthur A B Bergen, Cornelius Knabbe, Doris Hendig

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abcc6 deficiency in mice leads to altered ABC transporter gene expression in metabolic active tissues'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds