Abcc6 deficiency in the mouse leads to calcification of collagen fibers in Bruch's membrane.

T.G.M.F. Gorgels, P. Teeling, J.D. Meeldijk, S.T. Nillesen, A.C. Van der Wal, T.H. Van Kuppevelt, A.A.B. Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)59-64
TijdschriftExperimental Eye Research
Volume104C
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit