ABCC6 prevents ectopic mineralization seen in pseudoxanthoma elasticum by inducing cellular nucleotide release.

R.S. Jansen, A. Kucukosmanoglu, M. De Haas, S. Sapthu, J.A. Otero, I.E.M. Hegman, A.A.B. Bergen, T.G.M.F. Gorgels, P. Borst, K. Van de Wetering

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)20206-20211
TijdschriftProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume110
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit