ABCC6/MRP6 mutations: further insight into the molecular pathology of pseudoxanthoma elasticum

X. Hu, A. Plomp, J. Wijnholds, J. ten Brink, S. van Soest, L.I. van den Born, A. Leys, R. Peek, P.T.V.M. de Jong, A.A. Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)215-224
TijdschriftEuropean Journal of Human Genetics
Volume11
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit