Aberrant Polycystin-1 Expression Results in Modification of Activator Protein-1 Activity, whereas Wnt Signaling Remains Unaffected

N.H. Le, P. van der Bent, G. Huls, M. van de Wetering, M. Loghman-Adham, A.C. Ong, J.P. Calvet, J.C. Clevers, M.H. Breuning, H. van Dam, D.J. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27472-27481
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume279
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit

Le, N. H., Bent, P. V. D., Huls, G., Wetering, M. V. D., Loghman-Adham, M., Ong, A. C., Calvet, J. P., Clevers, J. C., Breuning, M. H., Dam, H. V., & Peters, D. J. (2004). Aberrant Polycystin-1 Expression Results in Modification of Activator Protein-1 Activity, whereas Wnt Signaling Remains Unaffected. Journal of Biological Chemistry, 279, 27472-27481.