Aberrant Polycystin-1 Expression Results in Modification of Activator Protein-1 Activity, whereas Wnt Signaling Remains Unaffected

N.H. Le, P. van der Bent, G. Huls, M. van de Wetering, M. Loghman-Adham, A.C. Ong, J.P. Calvet, J.C. Clevers, M.H. Breuning, H. van Dam, D.J. Peters

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

41 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)27472-27481
TijdschriftJournal of Biological Chemistry
Volume279
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit