Aberrant stress hormone receptor balance in the human prefrontal cortex and hypothalamic paraventricular nucleus of depressed patients.

X.R. Qi, W. Kamphuis, S. Wang, Q. Wang, P.J. Lucassen, J.N. Zhou, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)863-870
TijdschriftPsychoneuroendocrinology
Volume38
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit