Abiotic and Biotic Soil Legacy Effects of Plant Diversity on Plant Performance

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummerfevo.2020.00087
TijdschriftFrontiers in Ecology and Evolution
Volume8
Vroegere onlinedatum2020
DOI's
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit