Abiotic Induction Affects the Costs and Benefits of Inducible Herbivore Defenses in Datura wrightii

H.M. Kruidhof, J.D. Allison, J.D. Hare

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abiotic Induction Affects the Costs and Benefits of Inducible Herbivore Defenses in Datura wrightii'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Chemical Compounds