Abiotic Transformations of Iron and Phosphate in Humic Lake Water Revealed by Double-Isotope Labeling and Gel-Filtration

H. De Haan, R.I. Jones, K. Salonen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)491-497
  TijdschriftLimnology and Oceanography
  Volume35
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit