Abnormal features of Macoma balthica (Bivalvia) in the Baltic Sea: alerting symptoms of environmental adversity?

A. Sokolowski, M. Wolowicz, H. Hummel, K. Smolarz-Górska, D. Fichet, G. Radenac, C. Thiriot-Quiévreux, J. Namiésnik

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Abnormal features of Macoma balthica (Bivalvia) in the Baltic Sea: alerting symptoms of environmental adversity?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology

  Chemical Compounds

  Engineering & Materials Science