Abnormal retinoid and TrkB signaling in the prefrontal cortex in mood disorders

Xin-Rui Qi, Juan Zhao, Ji Liu, Hui Fang, Dick F Swaab, Jiang-Ning Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

458 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Abnormal retinoid and TrkB signaling in the prefrontal cortex in mood disorders'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences