Abnormal timing of visual feedback processing in young adults with schizophrenia.

C. Kemner, J.J. Foxe, J.E. Tankink, R.S. Kahn, V.A.F. Lamme

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3105-3110
TijdschriftNeuropsychologia
Volume47
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit